โรงพยาบาลกระสัง

โรงพยาบาลกระสัง ได้ติดต่อมอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ ได้ทำการจัดระเบียบตู้ Server ตู้ Rack ห้อง Server ให้สวยงามและง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไข

 ภาพระหว่างทำ


 

ภาพหลังทำ