บริษัท ไอดีโฮม2015 จำกัด

บริษัท ไอดีโฮม2015 จำกัด ได้ติดต่อมอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ ได้ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค Wifi ทั้งระบบ

 

 ภาพระหว่างทำ


 

ภาพหลังทำ