สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ไว้วางใจ มอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบ Network ใหม่ทั้งระบบ

ภาพระหว่างทำ


 

ภาพหลังทำ