องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ไว้วางใจ มอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบ Network และกล้องวงจรปิด

ภาพระหว่างทำ


 

ภาพหลังทำ