โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ทางโรงเรียนนางรองพิทยาคมได้ไว้วางใจ มอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบ Network เข้ากับระบบเดิม