โรงเรียนกระสังพิทยาคม

โรงเรียนกระสังพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ทางโรงเรียนกระสังพิทยาคมได้ไว้วางใจ มอบหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบ Network ใหม่ทั้งระบบ

ผลงานระหว่างทำ


 

ผลงานหลังทำ